Habitatge | Públic

90 habitatges

Hivern 2022 | Situació: GironaSituat en un entorn urbà de transició entre el nucli de Domeny, i l’àmbit fluvial del riu Ter, el projecte pren de referència les galeries construïdes en voladiu sobre el riu Onyar.

Un espai d’ús indefinit, complementari a l’habitatge, que permet incloure activitats estacionàries, i que al mateix temps garanteix una relació directa amb l’exterior. A l’estiu funciona com a umbracle, mentre que a l’hivern és un espai captador.


Es proposa un sistema de barres que s’adapta a les diferents parcel·les, cadascuna amb unes condicions urbanístiques específiques. La configuració de l’habitatge es resol de manera similar en els dos àmbits, responent a un nucli format per quatre estances que admeten ser habitades de múltiples maneres i incorporar amb el pas del temps els possibles canvis en la configuració de la llar segons les necessitats de l’usuari.