Habitatge | Concurs

40 habitatges


Estiu 2020 | Situació: BadalonaPartint d’un volum compacte de PB+5 definit per l’ordenació del MpPDU, es decideix dividir el programa en dos blocs simètrics (20 habitatges per nucli) que tenen un pati central per cada un. Lligant els patis, es col·loquen tots els habitatges.

Es prioritza que totes les sales que conformen l’edifici tinguin una bona il·luminació i ventilació, així com la igualtat de condicions dels diferents habitatges. És per això que se situen els espais servidors en contacte amb l’espai comunitari i els servits a les façanes exteriors.

El decalatge de les estances permet generar espais de transició o galeries, tant en contacte amb el pati com en contacte amb l’exterior.
Aquests espais intermedis regulen les condicions climàtiques i el grau de privacitat.

L’agregació dels mòduls habitables, fa possible una gran flexibilitat tant en la distribució interior com en la superfície útil dels habitatges, aconseguint resoldre les tipologies requerides de 70 m² amb un mateix sistema.