PROJECTES          NOSALTRES        CONTACTECharged Void


Premi: Menció Honorífica | Desembre 2017 | Situació: Barcelona

El barri de Ciutat Vella, al bell mig de Barcelona es caracteritza per carrers estrets, connectant espais públics en forma de plaça distribuïdes enmig de la densa trama urbana. L’edifici en el qual es proposa treballar se situa en aquest context urbà; donant façana principal a Via Laietana. Una de les arteries més importants que creuen Ciutat vella per connectar-la amb el port. A la banda oposada, l’edifici presideix una de les places de ciutat vella: la Plaça Victor Balaguer, a partir de la qual i a través del carrer dels Ambaixadors, s’arriba a Santa Maria del Mar. El projecte respon a aquesta dualitat donada per la situació de l’edifici. 
Barcelona ha sofert últimament un augment important i poc controlat de l’afluència de turistes. Els preus de l’habitatge ha pujat significativament degut a la creixent demanda. El projecte busca aconseguir un ambient de comunitat. Aportant el que Barcelona cada cop s’està perdent més, i que en definitiva és l’essència d’una ciutat, d’un lloc per viure. Per aconseguir aquest ambient, es distribueixen espais d’ús comunitari per tot l’edifici, incloent planta baixa i la planta coberta. L’edifici s’organitza en 4 comunitats, aprofitant els quatre accessos verticals ja existents. Aquests espais comuns es disposaran juntament amb els accessos verticals, essent zones de trobada, zones per fer un àpat conjunt, per descansar, o simplement per trobar-te amb el veí quan arribes a casa. L’edifici data del segle 20. Té una estructura regular que permetrà treballar amb espais diàfans. Part dels forjats existents seran enderrocats. La unitat habitacional esta composta per dues parts. Una part construïda, la qual actua d’element de frontissa entre l’espai comunitari i l’espai privat de cada veí. Aquest element tindrà una estructura molt bàsica, amb els serveis mínims per fer habitable l’espai. Juxtaposat a aquesta frontissa, els habitatges disposen d’un espai buit. Un espai que pel fet de ser buit, permet incorporar-ho tot. Un espai flexible i adaptable que podrà donar resposta a les necessitats més específiques de cada persona.
SideReal  2018 ©