Habitatge | Concurs

24 habitatges


Estiu 2020 | Situació: Marratxí (Mallorca)A causa de la proximitat de les façanes veïnes optem per buidar la volumetria edificable, generant patis centrals on s’hi volquen els habitatges i que milloren les prestacions d’il·luminació i ventilació. 

Els habitatges parteixen d’un mòdul base de 10m² que s’agrega perimetralment als 6 patis. D’aquesta manera s’aconsegueix que els diferent espais que el conformen siguin desjerarquitzats i que es difumini la relació interior - exterior fomentant la flexibilitat de programes i unitats familiars diverses.

Els patis que actuen com a centre de la vida cotidana són també un oasis interior que serveix de regulador tèrmic.