SIDEREAL és un estudi que utilitza l’arquitectura, l’urbanisme, el disseny i les arts com a mitjà per donar respostes a problemàtiques d’àmbit superior i transversal que afecten el conjunt de la ciutadania

Equip: Miquel Arias, Guillem Bigas, Guillem Canudas i Xavier Martín

︎ ︎
SIDEREAL 2021  ©