PROJECTES          NOSALTRES        CONTACTEConcurs

1r Premi: 3,60 x3,60


Primer premi “Dom-Competition, alternative layout design for standard housing”, per innovació en la tipologia d’habitatge.Mark
SideReal  2018 ©