Rehabilitació

Soldevila


Estiu 2020 | Situació: BerguedàL’objecte del projecte és rehabilitar la masia de Soldevila posant en valor les característiques i elements originals de l’edificació construïda al segle XVIII.
La intervenció es centrarà en el volum original de la masia i el porxo que la uneix amb l’antiga pallissa.

El projecte consisteix bàsicament en enderrocar i eliminar tot el que s’ha anat afegint a l’interior de l’habitatge al llarg dels anys i quedar-se amb l’essència del conjunt que són els murs de pedra gruixuts i pesants del segle XVIII. Aquets murs formen una sèrie de recintes de grans dimensions connectats entre ells. Redistribuint l’interior i col·locant una sèrie d’elements en mig d’aquets recintes, generaran una nova centralitat en els espais i modificaran la forma d’habitar-los, potenciant el màxim les seves relacions amb l’entorn i amb l’edifici existent. Aquestes intervencions es poden dividir o resumir en 3. La primera es la recuperació de l’accé original a través de l’arc de mig punt de pedra de la façana oest i fer una nova escala per tal de poder accedir a totes les plantes de la masia. És buiden tots els forjats d’aquest espai on hi havia hagut l’escala original, per tal de que aquest recinte on s’hi ubicarà la nova escala sigui com un gran pati de llums i funcioni com a espai de transició entre l’interior i l’exterior de l’habitatge.